TIMS är designat för bus företag för att skapa och hantera deras trafikplanering på ett effektivt sätt. TIMS är ett utomordentligt verktyg för att hantera de flesta aspekter av att bussföretag.

Planerade rutter är visade i tabell och i grafiskt format. Vilket gör det lättare att se den större bilden och planera.

Chaufförer och fordon är planerade för rutter och repeterade rutter på en dag-till-dag basis som optimiserar användningen av fordon och bilar. Programmet kan också räkna ut lönefaktorer, hantera erbjudanden, visa grundläggande information för fakturering och statistik. Innehållet i en arbetsdag kan skrivas ut varje dag för chaufförer i en lätt att läsa raport.